Tom Waits – Swordfishtrombones (1983)

Jag gillar mycket annat som Tom Waits har gjort. Orphans-projektet tyckte jag t.e.x. var en fin lyssning rakt igenom. Den bejublade kritikerfavoriten Swordfishtrombones har jag dock aldrig begripit mig på. Det känns som en typiskt sånt där verk som får komma undan med nästan vad som helst bara för att det kallas ”avantgarde”.

Swordfishtrombones skilde sig ganska radikalt åt från Waits tidigare plattor. Han hade nu träffat sin livskamrat Kathleen Brennan – även hon musiker – och gift sig med henne. Brennan introducerade Waits till mer experimentella akter så som Captain Beefheart och Harry Partch. Hon blev ett viktigt bollplank för Waits i det kreativa arbetet och pushade honom att gå i en mer avantgardistisk riktning. Waits skrev de femton låtarna som kom att utgöra Swordfishtrombones under en två veckors tripp till Irland. Albumet blev det första som han producerade på egen hand. Men trots att Waits vid den här tidpunkten hade odlat en inte alls oansenlig mängd fans skulle det visa sig svårt att hitta ett skivbolag som var intresserade av att ge ut Swordfishtrombones. Albumet ansågs helt enkelt vara för konstigt för att vara ens i närheten av kommersiellt gångbart.

Bästa spår: 09. Frank’s Wild Years